pl
plen

czytaj więcej

BON TURYSTYCZNY

Bon turystyczny to nowa forma wsparcia polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. Będzie to 500 zł na każde dziecko do 18 roku życia oraz jedno świadczenie dodatkowe w postaci dodatku do bonu w wysokości 500 zł na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego w kraju. Nowe prawo wejdzie w życie latem tego roku.

1. Komu przysługuje bon?

Bon turystyczny będzie dostępny dla prawie 6,5 mln polskich dzieci, w tym dzieci rodziców pracujących za granicą.

a) W dniu 18 lipca 2020 r. miałeś prawo do:

        zasiłek rodzinny, tzw. 500+;

        zasiłek wychowawczy – zasiłek w wysokości zasiłku wychowawczego na dzieci umieszczone:

- w rodzinie zastępczej lub z osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka,

- w placówce opiekuńczo-wychowawczej (socjalizacyjnej, interwencyjnej lub specjalistyczno-terapeutycznej), w placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,

- w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

b) w okresie od 19 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. nabędziesz prawo do:

zasiłek wychowawczy na dziecko, które wcześniej nie było uprawnione do tego zasiłku lub zasiłku wychowawczego;

zasiłek wychowawczy na dziecko, które wcześniej nie było uprawnione do tego zasiłku lub do zasiłku wychowawczego.

c) jeśli znajdujesz się poza granicami Polski oraz:

w okresie od 1 lipca 2019 r. do 18 lipca 2020 r. złożyłeś tam wniosek o zasiłek na dziecko przekazany do wojewody, który nie rozpatrzył go do 18 lipca 2020 r.;

w okresie od 19 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. złożysz tam wniosek o zasiłek rodzinny, który zostanie przekazany do wojewody i wojewoda nie będzie go rozpatrywał w okresie, na który składana jest informacja o osobach uprawnionych; wojewoda wydał orzeczenie o odmowie prawa do zasiłku na dziecko w formie dodatku różnicowego.

2. Jaka jest wartość vouchera?

Dla każdego dziecka dostępny będzie bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego osoba uprawniona otrzyma również bon dodatkowy w wysokości 500 zł, czyli otrzyma bon o łącznej wartości 1000 zł.

Kupon jest wolny od podatku i nie wlicza się do Twojego dochodu.

3. Jak mogę otrzymać voucher?

Twój voucher znajduje się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Jeżeli jesteś osobą uprawnioną zaloguj się do swojego profilu na PUE ZUS. Wybierz zakładkę „Ogólne” z górnego menu i przejdź do zakładki „Polski Voucher Turystyczny”>„Mój Voucher”. Jeśli nie masz profilu na PUE ZUS, musisz się zarejestrować (postępuj zgodnie z instrukcją).

4. Jak mogę ubiegać się o voucher?

Nie musisz ubiegać się o voucher. Wystarczy go aktywować. W tym celu należy zalogować się do swojego profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod adresem www.zus.pl. Wybierz zakładkę „Ogólne” i przejdź do zakładki „Polski Voucher Turystyczny”>„Mój Voucher”. Musisz uzupełnić swój poprawny adres e-mail i numer telefonu komórkowego.

5. W jakim terminie zostanie rozpatrzony wniosek o voucher?

Zobacz odpowiedź na pytanie 4.

6. Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać dodatkowe świadczenie na niepełnosprawne dziecko?

W celu otrzymania świadczenia dodatkowego w postaci bonu należy złożyć oświadczenie osoby uprawnionej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) do ZUS w celu ustalenia prawa do świadczenia dodatkowego w postaci Turysty Polski Kupon (DBT). Deklarację na PUE wypełnisz za pomocą kreatora. W oświadczeniu zaznacz, czy Twoje dziecko posiada zaświadczenie o: niepełnosprawności, niepełnosprawności lekkiej, umiarkowanej lub znacznej, wydawane na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,częściowa niezdolność do pracy, całkowita niezdolność do pracy, całkowita niezdolność do pracy i samodzielnego życia lub niezdolność do samodzielnej egzystencji, wydawane na podstawie przepisów o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

trwała lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwała lub czasowa całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, wydana na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Do oświadczenia należy dołączyć kopię decyzji.

7. Czy istnieje wyższy zasiłek na niepełnosprawne dziecko?

Jeśli przysługuje Ci zasiłek na dziecko lub zasiłek na dziecko niepełnosprawne, przysługuje Ci dodatkowe świadczenie w postaci bonu. Otrzymasz więc jedno świadczenie w postaci bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w postaci bonu w wysokości 500 zł.

8. Kiedy zostanie wygenerowany voucher?

Informacja o możliwości aktywacji bonu zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju. Dokładna data, od której można aktywować voucher, jest obecnie nieznana. Jest to uzależnione od daty uruchomienia funkcjonalności w Portalu Usług Elektronicznych ZUS.

9. Czy bon 500 zł na rodzinę czy na każde dziecko?

Na każde dziecko, na które przysługuje Ci zasiłek wychowawczy lub zasiłek wychowawczy, przysługuje świadczenie w postaci bonu o wartości 500 zł.Kupon jest wolny od podatku i nie wlicza się do Twojego dochodu.

10. W jakiej formie zostanie wystawiony voucher?

Voucher jest dokumentem elektronicznym. Posiada unikalny 16-cyfrowy numer i znajduje się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE) (wybierz zakładkę „Ogólne”, a następnie „Polski Voucher Turystyczny”). Dokument ten wskazuje m.in. komu przysługuje świadczenie, na jakie dzieci, wysokość świadczenia na każde dziecko oraz łączną wysokość przyznanych świadczeń.

11. Czy mogę zapłacić kuponem kilka razy?

Tak, bonem można płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania kwoty świadczenia w postaci bonu lub dodatkowego świadczenia w postaci bonu (na dziecko niepełnosprawne).

12. Czy mogę wymienić voucher na gotówkę?

Kuponu nie można wymienić na gotówkę, inne środki płatności lub inne środki wymiany.

13. Jaka jest ważność vouchera?

Kupon wygasa 31 marca 2022 r.

14. Czy po 31 marca 2022 r. mogę skorzystać z reszty, za którą zapłacę voucherem?

Tak, o ile zapłacisz voucherem do 31 marca 2022 r. (rezerwujesz usługę w przyszłości).

15. Czy będę mógł skorzystać z vouchera, jeśli będę miał dziecko w 2021 roku?

Tak, jeśli do 31 grudnia 2021 r. przysługuje Ci prawo do zasiłku na dziecko, przysługuje Ci również świadczenie w formie bonu. Możesz go wykorzystać do końca marca 2022 roku.

16. Co zrobić, jeśli kwota za dobę hotelową jest wyższa niż wartość vouchera?

Jeśli usługa hotelowa przekroczy wartość vouchera, brakującą część możesz dopłacić gotówką, kartą lub przelewem bankowym.

17. Czy bon podróżny może być wydany rodzicom samotnie wychowującym dzieci, rodzicom zastępczym i rodzicom na zmianę?

Tak. Osobą uprawnioną do Polskiego Vouchera Turystycznego jest osoba, której przysługuje zasiłek wychowawczy lub zasiłek wychowawczy. Jeśli opiekujesz się dzieckiem na przemian, każdemu z Was przysługuje bon o wartości 250 zł i ewentualnie dodatkowo 250 zł, jeśli dziecko jest niepełnosprawne i posiada zaświadczenie o tym potwierdzające.

18. Za jakie usługi mogę zapłacić voucherem?

Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie RP. Usługi hotelowe lub imprezy turystyczne mają być świadczone dziecku, na które został przyznany bon.

Pamiętaj, że pakiet należy rozumieć jako połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych w ramach tej samej podróży lub wakacji. W ten sposób można również sfinansować pobyt dziecka w kolonii lub obozach - harcerstwo, sport, rekreacja. Może to być również udział w wycieczce zorganizowanej w Polsce.

19. Gdzie będzie można zapłacić voucherem?

Lista podmiotów, w których będzie można zapłacić voucherem, zostanie opublikowana na stronie internetowej POT. Na liście znajdą się podmioty, które wcześniej zarejestrowały się w systemie teleinformatycznym PUE ZUS.

Data, od której możliwa będzie rejestracja w systemie teleinformatycznym, zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju. Obecnie nie jest znana data, od której można dokonać rejestracji, a tym samym data publikacji wykazu.

20. Czy będzie lista hoteli, w których mogę zapłacić voucherem?

Listę przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego, u których można zapłacić voucherem, znajdziesz na stronach internetowych POT: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www. polska.podróże.

21. Czy zostanę przekierowany z bazy POT na stronę przedsiębiorcy?

Nie, na stronie internetowej POT będzie dostępna tylko aktualna lista przedsiębiorców.

22. Jakie informacje znajdują się w bazie danych o danej firmie?

Turysta będzie mógł wyszukiwać w bazie przedsiębiorców lub OPP według nazwy i miasta.

 

23. Ilu przedsiębiorców będzie w bazie?

W bazie znajdą się wszyscy przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego, którzy zarejestrują się na platformie PUE ZUS oraz realizują i będą świadczyć usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terenie RP. Liczba tych podmiotów zależy od tego, ilu przedsiębiorców zdecyduje się na udział w programie. Szacuje się, że liczba podmiotów może sięgać nawet 100 tysięcy.

Data, od której możliwa będzie rejestracja w ww. systemie, zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju.

24. Czy mogę zapłacić za pobyt w hotelu voucherem dla dzieci i dla siebie czy tylko dla dzieci?

Usługi hotelowe lub pakiety turystyczne, za które płatność zostanie dokonana za pomocą vouchera, należy zapewnić dziecku, na które voucher został przyznany.

Usługa hotelowa lub impreza turystyczna świadczona jest dziecku, gdy dziecko korzysta z usługi hotelowej lub imprezy turystycznej, nawet jeśli ze względu na wiek nie jest wymagana dodatkowa opłata. Warunkiem wykorzystania vouchera jest udział dziecka, dla którego voucher był uprawniony.

25. Czy voucherem można zapłacić za wyjazd za granicę?

Nie. Za pomocą vouchera możesz opłacić usługi hotelarskie i imprezy turystyczne świadczone w Polsce przez przedsiębiorstwa turystyczne i organizacje pożytku publicznego, które przystąpiły do ​​projektu Polski Voucher Turystyczny. Listę tych podmiotów znajdziesz na stronie

Polska Organizacja Turystyczna (POT) www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

26. Jeśli oferowana przeze mnie impreza turystyczna będzie zawierała jakiś element zagraniczny, np. zwiedzanie Krakowa i Pragi - to co?

Ustawa nakazuje świadczenie usług hotelarskich lub imprez turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli więc wydarzenie ma element zagraniczny, nie można go sfinansować voucherem.

27. W jaki sposób zostanę poinformowany, że posiadam voucher?

Jeśli chcesz sprawdzić, czy posiadasz voucher, zaloguj się do swojego profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeżeli przysługuje Ci voucher, w zakładce „Ogólne” pojawi się zakładka „Polski Voucher Turystyczny”>> „Mój Voucher”. Musisz aktywować kupon. W tym celu podaj swój poprawny adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Po aktywacji otrzymasz kod obsługi płatności. Otrzymasz go e-mailem w celu potwierdzenia płatności kuponem.

28. Jaki jest kod obsługi płatności?

To kod, który otrzymasz po aktywowaniu vouchera na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Tylko Ty poznasz ten kod. Kod będzie można również sprawdzić na swoim profilu PUE w zakładce „Polski Voucher Turystyczny”>„Mój Voucher”. Skorzystasz z niego, gdy będziesz płacić za usługi, takie jak rezerwacja zakwaterowania w hotelu.

29. Gdzie mogę sprawdzić/przejrzeć mój kod usługi płatniczej?

Kod do obsługi płatności będzie można sprawdzić w wiadomości e-mail, którą otrzymasz w dniu aktywacji vouchera oraz na swoim profilu na PUE ZUS w zakładce „Polski Voucher Turystyczny”>„Mój Voucher”.

30. Jeśli złożę wniosek do POT o bon i otrzymam negatywną decyzję, czy mogę się odwołać?

Jeśli otrzymasz decyzję odmowną w formie bonu, możesz odwołać się do ministra turystyki – ministra rozwoju.

31. Gdzie znajdę informacje o bonie na PUE ZUS?

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS w zakładce „Ogólne” pojawiła się nowa zakładka „Polski Voucher Turystyczny”. Zobaczysz to, jeśli masz prawo do vouchera. Kliknij „Polski Voucher Turystyczny”, a następnie „Mój Voucher”. Pojawią się następujące opcje:

"Aktywuj voucher",

„Zmiana danych kontaktowych”,

„Wniosek o dodatkowe świadczenia”

"Zapowiedź".

32. Co zrobić, jeśli nie mam zakładki „Polski Voucher Turystyczny” na PUE ZUS?

Brak zakładki „Polski Voucher Turystyczny” w zakładce „Ogólne” oznacza, że ​​nie masz ustalonego uprawnienia do świadczenia w postaci vouchera. W takiej sytuacji, jeśli spełniasz wymagane warunki, powinieneś wystąpić o to świadczenie do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT). Polska Organizacja Turystyczna wyda decyzję w tej sprawie.

33. Co trzeba zrobić, aby zapłacić hotelem lub voucherem na zorganizowaną podróż?

W przypadku aktywacji vouchera na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, tj. uzupełnienia aktualnego adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego, na adres e-mail otrzymasz kod do obsługi płatności.

34. Czy mogę sprawdzić wartość bonu, którego można jeszcze użyć?

Tak, na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS możesz sprawdzić aktualne saldo środków, które możesz jeszcze wykorzystać. Wybierz zakładkę „Ogólne” z górnego menu i przejdź do zakładki „Polski Voucher Turystyczny”>„Mój Voucher”.

35. Mam zakładkę na PUE „Polski Voucher Turystyczny”, ale nie otrzymałem e-mailem kodu do obsługi płatności. Co muszę zrobić?

Kod przetwarzania płatności otrzymasz podczas aktywacji kuponu. W tym celu należy wybrać zakładkę „Ogólne”, następnie: „Polski Voucher Turystyczny”>„Mój Voucher” i kliknąć „Aktywuj Voucher”. Musisz uzupełnić swój poprawny adres e-mail i numer telefonu komórkowego.

Jeśli aktywowałeś voucher i nie otrzymałeś kodu usługi płatniczej na e-mail, sprawdź, czy e-mail z kodem usługi płatniczej nie znajdował się w folderze „Spam”. Kod możesz również sprawdzić na swoim profilu PUE w zakładce „Polski Voucher Turystyczny”>„Mój Voucher”.

36. Nie mam swojego profilu na PUE ZUS. Czy mogę być reprezentowany przez pełnomocnika i aktywować swój voucher w moim imieniu?

Funkcja aktywacji vouchera przez pełnomocnika będzie możliwa później. Obecnie, aby aktywować voucher, musisz posiadać swój profil PUE.

37. Popełniłem błąd i podałem zły kod w recepcji. Co muszę zrobić, aby zapłacić kuponem wakacyjnym?

Proszę podać recepcjonistce prawidłowy kod usługi płatniczej. W przypadku pomyłki recepcjonista może ponownie wprowadzić kod i dokończyć proces płatności.

38. Co się stanie, jeśli podam recepcjonistce błędny kod potwierdzający płatność voucherem, który otrzymam SMS-em?

Płatność zostanie anulowana. Musisz podać recepcjonistce kod obsługi płatności (z e-maila), a następnie nowy kod potwierdzający, który otrzymasz SMS-em.

39. Czy POT będzie kontrolować prawidłowe wykonywanie usług?

Polska Organizacja Turystyczna nie odpowiada za usługi świadczone przez przedsiębiorcę turystycznego lub OPP.